Bunden eller rörlig bolåneränta

När du ska ta ett bostadslån måste du välja hur du ska amortera på bolånet men också bestämma dig för om du ska ha en bunden eller rörlig boränta. Därför ska vi på bostadslåna.se titta närmare på vilka för- och nackdelar det finns med bundna respektive rörliga bolåneräntor.

Bunden bolåneränta

Om du väljer en bunden bolåneränta kan du binda den i 1 – 10 år och under bindningstiden har du exakt samma ränta även om bolåneräntorna i allmänhet går upp eller ner. Fördelen med att ha en rörlig boränta är att det blir enklare att planera sin ekonomi, i alla fall om man har ett amorteringsfritt bostadslån eller ett bostadslån som har en rak amortering. Du riskerar inte heller att åka på en riktig ekonomisk smäll om räntan i Sverige plötsligt skjuter i höjden.

Rörlig bolåneränta

En rörlig bolåneränta förändras var tredje månad och är nästan alltid lite lägre än den bundna boräntan. Däremot kan den bundna naturligtvis bli lägre än den rörliga boräntan om de rörliga räntorna går upp under bindningstiden. Historiskt sett har man emellertid tjänat på att välja en rörlig bolåneränta istället för en bunden boränta.

Om du tar ett annuitetslån riskerar du inte att drabbas av några ekonomiska smällar om du har en rörlig bolåneränta eftersom du alltid betalar lika mycket för ditt bostadslån varje månad, det är bara amorteringstakten som minskar om bolåneräntan går upp. Om du väljer en rak amortering är du mer sårbar för stora räntehöjningar och därför bör du alltid ha goda marginaler om du väljer en rörlig boränta och en rak amortering.

Dela upp bolånet

Du kan även dela upp ditt bostadslån och ha en rörlig ränta på den enda delen och en bunden ränta på den andra delen. På så sätt sprider du riskerna.