Effektiv boränta

Oftast anger bankerna den nominella räntan för sina bolån och utöver det redogör de för vilka övriga kostnader bostadslånet har, till exempel eventuella aviseringsavgifter. Samma sak gäller för de flesta jämförelser av bolån som du hittar på nätet. Det är inget konstigt med det eftersom den nominella räntan i bolånesammanhang är samma sak som årsränta och gör att du enkelt kan jämföra själva räntan för de olika bolånen.

Den effektiva räntan ger trots allt en bättre bild av vad ditt bolån verkligen kommer att kosta då den effektiva räntan även tar hänsyn till alla avgifter bostadslånet har. Om två banker har exakt samma nominella ränta kan den ena bankens bostadslån ändå ha en högre effektiv ränta om deras avgifter är högre vilket gör bostadslånet dyrare. Det är därför både konsumentverket och EU kräver att alla banker tydligt visar konsumenterna hur hög deras effektiva ränta är, inte bara den nominella räntan.

Det här påverkar den effektiva boräntan

  1. Den nominella räntan. Det här är den absolut största delen av bostadslånets effektiva ränta.
  2. Uppläggningsavgift. Uppläggningsavgiften påverkar inte bostadslånets effektiva ränta så mycket på lång sikt eftersom det är en engångsavgift och för att lånet är så stort i förhållande till denna avgift.
  3. Ansökningsavgift. Vissa lån har sådana här avgifter men det gäller sällan eller aldrig för bolån, de använder sig av uppläggningsavgifter istället.
  4. Bankens avgift i samband med lagfarten.
  5. Avi-avgifter. I de fall man får en pappersräkning brukar man få betala en avi-avgift varje gång banken skickar ut en räkning. Det innebär att du får betala något högre effektiv ränta om du betalar av på ditt bostadslån månadsvis istället för kvartalsvis. Å andra sidan kan du ändå tjäna på att betala av på lånet varje månad (såvida du amorterar) eftersom lånet då sjunker varje månad istället för en gång i kvartalet.